« Tagasi

Aprillikuu hariduslugu on valitud

Seoses Ukraina sõjaga on Saaremaa haridus- ja noorsootööasutused kriisikoldest saabunud sõjapõgenikega alates 2022. aasta aprilli algusest, kuid mõnel juhul ka juba märtsi keskpaigast olnud täiesti uues olukorras ning pidanud kiiresti kohanema uute oludega. Aprillikuu hariduslugu on Saaremaa haridus- ja noorsootööasutuste südantsoojendav aktiivsus!
Täname teid!


Saaremaa Noortekeskuse algatusel loodi märtsi keskel Noortejaamas Ukraina noorte kohtumise ja infopunkt. 
Esimesena alustas Ukraina lastele koolihariduse pakkumist Orissaare Gümnaasium ning seda enda initsiatiivil. 
Aprillis alustasid Kuressaare Hariduse Kool ja Kuressaare Vanalinna kool Ukraina laste vastuvõtmisega kiires tempos, nii et paari nädalaga olid vabad kohad juba täidetud. Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi poolt käivitati arvutitega varustatud õppeklass, kus said võimaluse õppida lapsed, kes linna koolidesse ei mahtunud. Initsiatiiv klasside käivitamise ja õppekavade väljatöötamise osas tuli Ukraina õpetajatelt Nataliia Maievska eestvedamisel. 
Sõmerale saabuvate Ukraina perede lastele on loodud võimalused õppida Kärla põhikoolis ja käia Kärla lasteaias. 
Ristiku Lasteaia pealehakkamisel loodi vaid nädala ajaga Rootsi tänavale eraldi sõjapõgenikele mõeldud lastehoid, mis alustas tööd 25. aprillil 2022. 

Rohkemal või vähemal määral on kõik asutused andnud oma panuse Ukraina laste kiiremaks kohanemiseks. Tänu asutuste pealehakkamisele on täna tagatud haridustee jätkumine pea kõikidele soovijatele.
Käesolev lugu on suureks tunnustuseks kõikidele nendele asutustele, kes suuremal või väiksemal määral on panustanud Ukrainast tulnud sõjapõgenike laste haridustee jätkamisse ja ka nende vaba aja sisustamisse. Need asutused ja nende töötajad on tõesti märkamist ja tunnustust väärt!

Maikuu hariduslugusid ootame kuni 5. juunini 2022. Lugusid saab esitada SIIN