« Tagasi

Üleskutse esitamaks kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile

ETKA Andras kutsub üles 25. aprillist kuni 31. maini 2022 esitama kandidaate täiskasvanuhariduse tunnustuskonkursile. Kandidaate saab esitada neljas kategoorias: aasta õppija, aasta õpitegu, aasta koolitaja ja aasta õppijasõbralik tööandja:

Ootame inimesi esitama aasta õppija kandidaadiks neid täiskasvanuid, kes on jätkanud katkenud haridusteed või omandanud uue eriala ning seeläbi muutnud oma elu. Ehk on just teie tutvusringkonnas mõni tubli õppija või väärib tunnustust mõni koolitaja, kelle koolitusest hiljuti osa saite või vääriks tunnustust hoopis teie tööandja, kes on pakkunud enesetäiendamise võimalusi. Märgakem ja tunnustagem oma maakonna inimesi!

Lisaks soovime konkursiga tunnustada õpitegusid, mis aitavad inimestel saada õppimisest positiivseid kogemusi, uusi teadmisi ja oskusi. Aasta õpiteo kategooriasse sobivad kogukondlikud õppimist edendavad ja toetavad tegevused, kus löövad kaasa aktiivsed kogukonna liikmed.

Konkursi raames otsime ja tunnustame ka täiskasvanute koolitajaid, kes on koolitajana tegevad avalikus, era- ja/või kolmandas sektoris ning kes toetavad täiskasvanud inimeste enesearengut indiviidi, kogukonna ja ühiskonna tasandil.

Õppijasõbraliku tööandja kategoorias soovime esile tõsta neid organisatsioone, kus toetatakse süstemaatiliselt töötajate arengut ja innustatakse õppima, luuakse tööpraktika võimalusi ning soodustatakse mitmekesist karjääri, sh oskuste kaasajastamist ja investeeritakse töötajate ümberõppesse.

Kõigi maakonna kandidaatide seast selgitatakse välja maakonna esinumbrid, kes saavad tunnustatud maakonna tänusündmusel. Maakonna laureaatide seast teeb valiku üleriigiline komisjon. Aasta õppijat, koolitajat ja õpitegusid tunnustatakse 14. oktoobril toimuval täiskasvanuhariduse tänusündmusel, mis on osa traditsioonilisest täiskasvanud õppija nädalast.  Aasta õppijasõbralikku tööandjat tunnustatakse 21. oktoobril Eesti Tööandjate Keskliidu majas toimuval sündmusel. Täiskasvanud õppija nädal toimub sel aastal 12.-23.oktoobril 25. korda ja algab üle-eestilise Õpitunniga ning selle eesmärk on tõsta esile täiskasvanuna õppimine.