« Tagasi

Lääne-Saaremaal hakkab jäätmevedu korraldama Prügimees OÜ

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 12. novembril jäätmeveohanke tulemuse Lääne-Saaremaa veopiirkonnas (Kaarma, Kärla, Lümanda, Mustjala, Kihelkonna, Salme ja Torgu), kus hakkab alates 1. märtsist jäätmevedu teostama Prügimees OÜ.

Hankele laekusid tähtajaks Ragn-Sells AS-i (segaolmejäätmete teenustasu ühe kuupmeetri kohta 52,80 eurot) ja Prügimees OÜ (44,40 eurot) pakkumused. Lisaks soodsamale kuupmeetri hinnale hinnati pakkujate valmisolekut osutada teenust kahekambrilise veokiga, mis tagab senisest tõhusama jäätmeveo. See valmisolek oli mõlemal pakkujal, hankeleping sõlmitakse Prügimees OÜ-ga kui majanduslikult soodsaima pakkumuse esitajaga.
 

Kogu veopiirkonnas hakatakse vedama majapidamistest, ettevõtetest või asutustest soovi korral pakendijäätmeid (hind 2,66€/240L), vanapaberit (2,13€/240L) ja biojäätmeid (5,33€/240L) ning kohustuslikus korras segaolmejäätmeid (10,66€/240L).
Sobiva jäätmeveosageduse nendele jäätmeliikidele saab igaüks ise valida vahemikus üks kord 2 kuni 12 nädala jooksul. Erandiks on konteinerisse kogutud biojäätmed, mida tuleb tühjendada üks kord kahe nädala jooksul või nelja nädala jooksul.

Samuti saab ise valida igale jäätmeliigile sobiva suurusega mahuti. Väikseim mahuti segaolmejäätmete üleandmiseks on 80L konteiner. Soovi korral võib eramajapidamistest segaolmejäätmeid, vanapaberit ja pakendijäätmeid üle anda ka kilekotiga ilma spetsiaalset mahutit soetamata. Vanapaberit on lubatud eramajapidamisest üle anda ka pappkastiga, kui veopäeva ilm seda soodustab.

Uue hankelepingu alusel alustatakse jäätmevedu tõenäoliselt 1. märtsist 2020. Jäätmevedaja teavitab elanikke uutest tingimustest ette hiljemalt üks kuu. Vallavalitsus teavitab omakord uutest tingimustest nii valla veebilehel kui ka vallalehes ja sotsiaalmeedias.

Korraldatud jäätmeveo teenuste uued hinnakirjad: Lääne-Saaremaa, Ida-Saaremaa ja Kuressaare.