Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (16. märts)

Teisipäeval, 16. märtsil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 41 positiivset koroonatesti tulemust, neist 39 Saaremaa valda ja 2 Muhu valda. Kokku tehti 246 testi. Esmaspäeval, 15. märtsil Saaremaale uusi nakatunuid ei lisandunud (teste kokku 40). Eestis oli 16. märtsil esmaseid positiivseid teste kokku 1463. Kuressaare Haiglas oli 16. märtsi hommiku seisuga ravil 18 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 5153 inimesele, kellest 1034 on saanud mõlemad doosid.

Vallavalitsuse hallatavad lasteaiad jäävad avatuks, välja arvatud viiruse levikust tingitud erijuhud. Lümanda lasteaia 4 õpetajat ja 8 sõimerühma last on tänasest, 16. märtsist suunatud kodusesse isolatsiooni. Lasteaia valverühm on Lümandas endiselt avatud. 11. märtsist on suletud Kihelkonna lasteaed. Saaremaa Ühisgümnaasiumi hariduslike erivajadustega õpilaste klassidest on alates 12. märtsist distantsõppel 4.c, 5.c, 5.e ja 8.l. ning 15. märtsist ka Leisi Kooli 3 HEV-õpilast.

Saaremaa kriisistaabi (Saaremaal COVID-19 leviku tõkestamiseks ja sellega seonduvate sündmuste lahendamiseks moodustatud komisjon) järgmine koosolek toimub esmaspäeval, 22. märtsil. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra päevane ülevaade 16.03