Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (19. aprill)

Esmaspäeval, 19. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 4 positiivset koroonatesti tulemust ja need kõik Saaremaa valda (sh 2 Kuressaare linna). Kokku tehti 42 testi. Pühapäeval, 18. aprillil oli maakonnas 5 uut nakatunut (teste kokku 88), kellest 3 viibivad Saaremaal ja 1 Muhus. Eestis oli 19. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 228. Viimase 14 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 602 ja Saare maakonnas 236, mis on maakondade arvestuses madalaim näitaja. Kuressaare Haiglas oli 19. aprilli hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti.

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 9687 inimesele, kellest 4320 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 72,7% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 72,6% ja 60–69 aastaste seas 58,7%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel.

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel.

Vabariigi Valitsus kiitis 1. aprillil heaks korralduse, millega pikendas kehtivaid COVID-19 piiranguid vähemalt 25. aprillini (k.a). Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt vaktsineeri.ee. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus.

COVID-19 olukorra ülevaade: 19. aprill 2021