Ülevaade COVID-19 olukorrast Saaremaal (27. aprill)

Teisipäeval, 27. aprillil lisandus Terviseameti andmetel Saare maakonda 5 positiivset koroonatesti tulemust ja seda Saaremaa valda (sh 3 Kuressaare linna). Kokku tehti 100 testi. Esmaspäeval, 26. aprillil oli maakonnas 1 uus nakatunu (teste kokku 45). Eestis oli 27. aprillil esmaseid positiivseid teste kokku 459. Viimase 7 päeva nakatumuskordaja 100 000 elaniku kohta on Eestis 190 ja Saare maakonnas 66. Kuressaare Haiglas oli 27. aprilli hommiku seisuga ravil 2 COVID-19 positiivset patsienti. 

Saare maakonnas oli tänahommikuse seisuga COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud kokku 10581 inimesele, kellest 5088 on saanud mõlemad doosid. Maakonnas on vähemalt üks kord vaktsineeritud 74,5% 80-aastastest ja vanematest inimestest. 70–79-aastaste hulgas on vaktsineerimisega hõlmatus 76% ja 60–69 aastaste seas 65,6%. Vaktsineerimisandmeid maakonna ja omavalitsuse ning vanusegruppide lõikes näeb Terviseameti kodulehel

Vaktsineerimisel keskendutakse aprilli lõpuni eeskätt COVID-19 haigusest enim ohustatud vanusegruppide ja riskirühmade kaitsmisele. Mais ja juunis on eesmärk pakkuda vähemalt ühe doosiga vaktsineerimise võimalust kõigile täisealistele, kes seda soovivad. Vaktsineerimisega seotud infot leiab veebilehelt vaktsineeri.ee

Vabariigi Valitsus hakkab järk-järgult COVID-19 piiranguid alates 26. aprillist leevendama. Esmaspäevast, 26. aprillist leevenesid piirangud õues sportimisele, treenimisele ja huviharidusele. Alates 3. maist avanevad osaliselt üldhariduskoolid ja poed ning samuti tohib avamisaja, liikumis- ja ruumipiiranguid arvestades toitlustusasutuste väliterrassidel kohapeal einestada. Avalikus siseruumis liikumisele jääb kehtima 2+2 reegel ja maskikandmise kohustus. Juhul, kui epidemioloogiline olukord võimaldab, vähendatakse piiranguid mai jooksul veelgi. Info Vabariigi Valitsuse kehtestatud riiklike piirangute kohta on leitav lehelt kriis.ee

Saaremaa kriisistaap regulaarseid koosolekuid enam ei pea. Küll aga jälgitakse pidevalt olukorda ja koosolek kutsutakse kokku vastavalt vajadusele. Samuti arutavad koroonaviirusega seotud teemasid vallavalitsuse liikmed iganädalastel nõupidamistel. Ülevaated COVID-19 olukorrast Saaremaal on avaldatud valla veebilehel saaremaavald.ee/koroonaviirus

COVID-19 olukorra ülevaade: 27. aprill 2021