Vallavalitsus leevendab huvikoolide ja lasteaedade kohatasude maksmist

Kuna koroonaviiruse levik Saaremaal on ulatuslik ning alates veebruari keskpaigast on peatatud vallavalitsuse hallatavates asutustes sisetingimustes huvihariduse, -tegevuse ja noorsootöö korraldamine, kiitis Saaremaa Vallavalitsus heaks lasteaedade ja huvikoolide kohatasu maksmise ajutised erisused.

Vallavalitsuse hallatavate huvikoolide (Saaremaa Spordikool, Kuressaare Muusikakool, Kuressaare Kunstikool, Kärla Muusikakool, Orissaare Muusikakool) õppetasude arveid märtsikuu eest ei väljastata. Veebruarikuu arved tuleb tasuda ja aprilli kohatasude arvete esitamise vaatab vallavalitsus koos kehtivate piirangutega üle märtsikuu lõpus.

Lasteaia kohatasu märtsikuu arve tuleb kõigil tasuda. Perele, kelle laps ei ole alates neljapäevast, 4. märtsist kuni märtsi lõpuni kordagi lasteaias käinud, ei väljastata aprillikuus kohatasu arvet. Perele, kelle laps ei ole aprillikuus kordagi lasteaias käinud, ei väljastata maikuus kohatasu arvet.

Vallavalitsuse üldharidusnõuniku Õilme Salumäe sõnul on lasteaia kohatasu maksmise ajutised muudatused tingitud soovist vähendada lasteaedades laste ja täiskasvanute kontakte ning koroonaviiruse levikut. Salumäe ütles, et lapsevanem ei pea esitama eraldi avaldust. „Arve koostamisel lähtutakse eelneva kuu kohakasutuse andmetest ja seda arvestust peavad lasteaiad ise," lisas üldharidusnõunik.