« Tagasi

Vallavalitsuse istung 4. augustil 2022

  1. Riigihanke „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd" kõigi pakkumuste tagasilükkamine ning hankemenetluse lõpetamine

Lükati tagasi kõigi pakkujate poolt riigihankele „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd" esitatud pakkumused, kuna kõigi pakkumuste maksumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust ja hankija reaalseid rahalisi vahendeid, ning lõpetati riigihanke menetlus. Tähtajaks laekus riigihankele neli pakkumust, esitatud pakkumuste maksumused koos reserviga ja ilma käibemaksuta olid vahemikus 4,1 kuni 4,7 miljonit eurot. Hanke eeldatav maksumus koos reserviga ja ilma käibemaksuta oli 3,46 miljonit eurot.

 

  1. Riigihanke „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd" korraldamine

Korraldatakse avatud hankemenetluses riigihange „Kuressaare multifunktsionaalse jalgpallihalli projekteerimis- ja ehitustööd". Riigihanke eeldatav maksumus koos reserviga ja ilma käibemaksuta on 3,5 miljonit eurot. Pakkumuste hindamise kriteeriumiks on majanduslikult soodsaim pakkumus, kus pakkumuse edukaks tunnistamisel võetakse arvesse ainult madalaimat hinda eurodes ilma käibemaksuta.