« Tagasi

Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise aruande avalikustamine ja avalik arutelu

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) teatab Saaremere Kala AS poolt kavandatud Tagalahe suudmeala avamere kalakasvatuse rajamise keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande avalikustamisest ja avaliku arutelu toimumisest.

KMH on algatatud TTJA poolt koos hoonestusloa menetlusega 03.05.2019 kirjaga nr 16-7/18-2008-022. KMH programm tunnistati nõuetega vastavaks TTJA 24.11.2020 kirjaga nr 16-6/18-2008-053.

Kalakasvantus kavatsetakse paigutada Eesti rannikuvette Saaremaa lähistel Tagalahe suudme piirkonda. Hoonestusala paikneb Veere sadamast ~8 km kaugusel põhjasuunas. Projektiga kavandatakse vikerforelli kasvatuse rajamist avamere sumpdes (16-24 tk) aastase kogutoodangu ehk juurdekasvuga ~2050-2182 tonni. Sump on varustatud plastikust sumbaraamidega (ujuvad pontoonid, mis on ehitatud kahest paralleelsest 400 – 500 mm läbimõõduga HDPE-torust), sumpi katavad linnuvõrgud vajalike toetusraamidega ning sumba raamidel on ankurdussüsteemid. Kogu kalakasvatust piiritlevad poid ja signaaltuled. Sumpade paigutamisel alale kasutatakse ruutpaigutust. Sumbad paigutatakse 2 x 8 või 3 x 8 ruudustikuna. Kalade söötmine toimub vastava töölaeva või söödapraamiga. Sumpade vahele jäetakse piisav vahemaa söötmislaeva liikumiseks (100-200 m).

Saaremere Kala AS kavandatava kalakasvatuse rajamise hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamise aruandega saab tutvuda TTJA dokumendiregistris, märkides registreerimise nr lahtrisse dokumendi viite 16-7/18-2008-070. KMH aruande kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi on võimalik esitada TTJA-le kirjalikult kuni 15. detsembrini 2022 (k.a) elektrooniliselt e-post aadressile info@ttja.ee või paberkandjal aadressile Endla 10a, Tallinn 10122.

KMH aruande avalik arutelu toimub teisipäeval, 20.12.2022 Keskkonnaameti Kuressaare kontori I korruse saalis (Tallinna 22, Kuressaare, Saaremaa vald, Saaremaa) algusega kell 14.00.

KMH osapooled:

  • Otsustaja: TTJA, registrikood: 70003218, aadress: Endla 10a, 10122 Tallinn. Kontaktisik: Nele Väits, e-post nele.vaits@ttja.ee, telefon 6672 151.
  • Arendaja: Saaremere Kala AS (registrikood: 11310040). Kontaktandmed: Indrek Kasela, e-post investor@prfoods.ee, telefon 452 1470.
  • KMH koostaja: Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ (registrikood            10705517), juhtekspert Toomas Pallo (KMH litsents KMH0090). Kontaktisik: Lea Jalukse, e-post lea@environment.ee, telefon 6117 698.