« Tagasi

Vallavolikogu istung 24. novembril 2022

Saaremaa Vallavolikogu 24.11.2022 istung toimub algusega kell 13.00 Kuressaare raekojas. Istungit on võimalik jälgida otsepildis ning järgi Saaremaa valla Facebookis ja YouTube'is, materjalid on saadaval istungite infosüsteemis.

Ülevaade Saaremaa ooperipäevade korraldamisest
Infotund: Punamonumentide teisaldamisest

1. Vallavalitsuse liikme kinnitamine
2. Küsitluste korraldamine Saaremaa valla elanikele olulistel teemadel II lugemine
3. Vallaelanike küsitluse korraldamise kord I lugemine
4. Saaremaa valla 2023 aasta eelarve I lugemine
5. Saare maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026 kinnitamine
6. Vallavara võõrandamine (Ilpla mõisa kinnistu)
7. Ohessaare küla Ahiste detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine
8. Kaarma Vallavolikogu 20.04.2011 otsusega nr 22 kehtestatud Mändjala külas Marise detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Tammemarise katastriüksuse osas
9. Maasi küla Vahe ja Mere detailplaneeringu osaline kehtetuks tunnistamine Mere katastriüksuse osas
10. Saaremaa Vallavolikogu 29. septembri 2022. a otsuse nr 1-3/82 "Atla küla Elda vaatluspunkti detailplaneeringu kehtestamine" muutmine
11. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2018. a määruse nr 19 „Pädevuse delegeerimine" muutmine
12. Saaremaa Vallavolikogu kultuuri- ja spordikomisjoni koosseisu muudatuse kinnitamine
13. Informatsioon