« Tagasi

Vallavolikogu kinnitas maakonna arengustrateegia 2022–2035 ning tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026

Vallavolikogu kinnitas Saare maakonna arengustrateegia aastateks 2022–2035 ning Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiili 2022–2026.

Abivallavanem Liis Lepik: „Maakonna kahe olulise arengudokumendi koostamisel tegi suure ja tänuväärse töö ära Saaremaa vallavalitsuse arendusteenistus, kelle eestvedamisel valminud dokumendid on kinnitanud nii Saaremaa, Muhu kui ka Ruhnu vallavolikogu. Põhitöö ehk arengustrateegias ning tervise- ja heaoluprofiilis kajastatud põhiprobleemide lahendamine ning eesmärkide saavutamiseks vajalike tegevuste elluviimine seisab ees. Selleks peavad panustama maakonna kolm omavalitsust vastavalt oma võimalustele, lisaks on plaanis luua Saare maakonna arengukoda ja tervisenõukogu, kelle ülesandeks on jälgida soovitud tulemusteni jõudmist."  

Lisaks läbis esimese lugemise Saaremaa valla 2023. aasta eelarve ja vallaelanike küsitluse korraldamise kord, mille esitas volikogule vallavalitsus. Vallavolikogu liikme Kristjan Moora esitatud määruse „Küsitluste korraldamine Saaremaa valla elanikele olulistel teemadel" eelnõu oli II lugemisel ja volikogu toetust ei saanud.