« Tagasi

Saaremaal võib nõudepõhine transport jätkuda

Käesoleval nädalal kohtusid Saaremaa valla esindajad eesotsas abivallavanem Kaarel Tanguga Transpordiameti esindajatega, et arutada nõudepõhise transpordi jätkamist ja laienemist Saaremaa valla ning maakonna territooriumil.

Ühe võimaliku lahendusena näeb Transpordiamet, et nõudepõhine transport võiks tulevikus hakata toimima piirkonnasisese kontseptsioonina. "Laias laastus tähendaks see, et nõudepõhise transpordiga ei saa enam sõita kõikide erinevate maapiirkondade ja linna vahel, vaid pigem liikuda piirkonna siseselt ja kohalikku keskusesse – ning sellest keskusest vajadusel edasi kas linna või mujale liinibussiga," selgitas abivallavanem Kaarel Tang, lisades, et nõudepõhist transporti nähakse tulevikus osana ühistranspordist koos bussiliiniveoga. "Milliseks võiksid piirkonnad kujuneda, nagu ka teised detailid, on täna kindlasti veel vara öelda," ütles Tang.

Riigi ja transpordiameti ootus on jätkuprojektiga analüüsida, kas ühistransporti on võimalik ajakohastada nii, et see muutub ühelt poolt efektiivsemaks, kuid teisalt ka sõitjate ootustele vastavamaks. „Nähes riigi huvi ja suunist nõudepõhise transpordiga jätkamiseks, saame valla poolt hakata tegelema vastava töögrupi moodustamise ja esmase analüüsi koostamisega. Võimalike muudatuste osas mingeid kindlaid kuupäevi kivisse raiutud ei ole, vaid soovime esmalt välja töötada parima võimaliku lahenduse," lisas Tang.

Nõudepõhise transpordi teenust osutati Saaremaal pilootprojektina 1.07.2021 – 30.06.2022 Salme ja Torgu piirkondades, laienedes alates 1.10.2021 ka Kärla ja Lümanda piirkondadesse. Teenus oli sõitjatele tasuta.