« Tagasi

Saaremaa Vallavalitsus soovib liita Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse

Saaremaa Vallavalitsus esitab märtsikuu vallavolikogu istungile eelnõu hallatavate asutuste Kuressaare Linnamajanduse ja Saaremaa Halduse ümberkorraldamiseks. Ümberkorraldamise tulemusel lõpetatakse 30. aprillil 2023 hallatava asutuse Kuressaare Linnamajandus tegevus ning see liidetakse Saaremaa Haldusega 1. mail 2023.

Hallatav asutus Kuressaare Linnamajandus moodustati Kuressaare Kommunaalameti põhjal Kuressaare Linnavolikogu poolt 23. novembril 2006 linnale vajalike teenuste osutamiseks elamu- ja kommunaalmajanduse, heakorra, jäätmehoolduse ja linna teede-tänavate korrashoiu valdkondades.

Hallatav asutus Saaremaa Haldus moodustati varasemate sarnaste asutuste liitmise tulemusel Saaremaa Vallavolikogu poolt 26. oktoobril 2018 ning see alustas tegevust 1. jaanuaril 2019. Seni on Saaremaa Halduse ülesandeks olnud erinevate valla maaüksuste, hoonete, rajatiste ja infrastruktuuri, aga ka näiteks kalmistute haldamine kogu valla haldusterritooriumil, v.a Kuressaare linn.

Eelnõu on kavandatud menetleda volikogus ühel lugemisel.

Abivallavanem Kaarel Tang sõnab, et vallavalitsuse hinnangul on täna otstarbekas, et sarnase tegevuse kaks hallatavat asutust ühendataks ühtse juhtimise alla. "Seda enam, et kahe asutuse senine igapäevane koostöö on sujunud ladusalt," kommenteerib ta, lisades, et liitmise tulemusel on lisaks võimalik omandatud oskusteavet ning tehnilisi vahendeid kasutada veelgi nutikamalt ning optimaalsemalt. "Leiame, et siinkohal kehtib positiivne mõju, et üks pluss üks võib võrduda ka rohkem kui ainult kaks," ütleb abivallavanem.

Liidetavate asutuste töötajad viiakse alates 1. maist 2023 üle Saaremaa Haldusesse koos olemasoleva palgafondiga ning Saaremaa Haldus võtab üle ka kõik Kuressaare Linnamajanduse varad ja lepingud koos kohustuste ja õigustega. Moodustatava ühendasutuse eelarve ei suurene ning tööd tagatakse tänaste Saaremaa Halduse ja Kuressaare Linnamajanduse eelarvevahendite piires. Peale uue asutuse loomist kinnitab valitsus ka selle struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu. Ühendasutuse juhina jätkab senine Saaremaa Halduse juhataja Ainer Tiitson.