« Tagasi

Vallavalitsuse istung 16. märtsil 2023

  1. Saaremaa valla 2023. aasta I lisaeelarve

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, mille kohaselt on Saaremaa valla 2022. aasta I lisaeelarve kogumaht 6 764 006 eurot.

  1. Saaremaa Vallavolikogu 26. aprilli 2019. a määruse nr 7 "Sotsiaalhoolekandelise abi andmise kord" muutmine

Volikogule esitatakse määruse eelnõu, millega täpsustatakse sotsiaalhoolekandelise abi andmise korda tulenevalt sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seadusest.

  1. Valitsuse seisukoht muudatusettepaneku „Tornimäe Lasteaia liitmine Tornimäe Põhikooliga" kohta

Vallavalitsus andis oma seisukoha vallavolikogu otsuse „Tornimäe Lasteaia liitmine Tornimäe Põhikooliga" eelnõule esitatud muudatusettepaneku kohta. Ettepanek on määrata uue õppeasutuse nimeks Tornimäe Lasteaed-Põhikool. Vallavalitsus ettepanekuga ei nõustu ja jääb enda esitatud nimeversiooni (Tornimäe Kool) juurde. Küll aga on vallavalitsus nõus kaaluma nime muutmist peale Pöide piirkonna kogukonnas toimunud arutelu toimumist ning uue asutuse põhimääruse menetlusprotsessi käigus.

  1. Valitsuse seisukoht muudatusettepaneku „Tornimäe Põhikooli ümberkorraldamine" kohta

Vallavalitsus andis oma seisukoha vallavolikogu otsuse „Tornimäe Põhikooli ümberkorraldamine" eelnõule esitatud muudatusettepaneku kohta. Ettepanek on eelnõu volikogu istungi päevakorrast välja arvata. Tegemist ei ole Saaremaa Vallavolikogu töökorra § 16 lõike 3 mõttes muudatusettepanekuga, mistõttu vallavalitsus sellele formaalselt seisukohta anda ei saa. Vallavalitsus ei nõustu ka sisuliselt esitatud ettepanekuga, kuna on jätkuvalt seisukohal, et ümberkorraldamine eelnõus esitatud põhjendustel on vajalik.