« Tagasi

Vallavalitsuse istung 22. märtsil 2023

  1. Eelnõu Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi 2023. a istungi päevakorrast väljaarvamine

Otsustati arvata Saaremaa Vallavolikogu 30.03.2023 istungi päevakorrast välja Saaremaa Vallavalitsuse algatatud otsuse „Kihelkonna Kooli ümberkorraldamine" eelnõu.

(Saaremaa Vallavolikogu 30. märtsi istungi päevakorras on vallavalitsuse algatatud otsuse „Kihelkonna Kooli ümberkorraldamine" eelnõu teine lugemine. Eelnõu kohaselt otsustab volikogu Kihelkonna Kooli ümberkorraldamise 31. augustiks 2023 4-klassiliseks kooliks. Vallavalitsus ei pea enam vajalikuks selle eelnõu otsusena vastuvõtmist.)