« Tagasi

Kuressaare supelrannas sinivetikaid ohtlikus koguses ei tuvastatud

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et 22. juulil 2022 teostas Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut Kuressaare supelrannas veeuuringuid. Veeuuringute põhjuseks oli vee pruun värvumine, mis võib viidata sinivetikate vohamisele.

Uuringute tulemusena leiti, et rannast sinivetikaid sellises koguses, mis oleks ohtlik inimorganismile, ei tuvastatud. Vee pruuni värvuse tingivad mitte humiinained, vaid dinoflagellaadid, mida ka leidus proovist massiliselt. Samal põhjusel toimub ka Väiksese Väina ja teiste madalate merelahtede vee pruunistumine.

Enamik dinoflagellaate kuulub mereplanktonisse, vähem leidub magevees elavad vorme. Dinoflagellaatide populatsioon ja levik sõltub suuresti temperatuurist ja soolsusest. Primaarprodutsentidena on nad tähtsal kohal vee toiduahelates.