« Tagasi

Liiklus suletud Pikk ja Põik tänaval alates 4. juulist

Saaremaa Vallavalitsus teavitab, et alates esmaspäevast, 4. juulist 2022 on suletud liiklus lisaks Pikale tänavale (lõigul Pargi – Põik) täiendavalt ka Põik tänaval. Samuti on ajutiselt parkimine keelatud Pikal tänaval Pargi lasteaia ees, kuna selles teelõigus kehtib tööde ajaks ajutiselt kahesuunaline liiklus. Ka kehtib jätkuvalt ajutine liikluskorraldus (ühesuunaline liiklus vastupidises suunas) A. Lutsu tänaval. Ligipääs oma kinnistutele on piirkonna elanikele tagatud.

Liiklusskeem rekonstrueerimistööde ajal Pikk ja Põik tänaval

Piirkonnas toimuvad jätkuvalt kesklinna sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööd, mille tulemusel saavad Pargi, Pikk, Põik ja Lasteaia tänav ka uued teekatendid (sh osaliselt uue kõnnitee ja parkimiskohad). Tööde ajaks on piirkonda paigaldatud vastavad liiklusmärgid.

Seejärel liiguvad tööd järk-järgult edasi Lasteaia ning siis taas Pikale tänavale. Tööde lõppfaasis taastatakse ka teekate ning rajatakse osaliselt uued kõnniteed kõigil nimetatud tänavatel.

Kuressaare kesklinna sademevee- ja kanalisatsioonisüsteemi rekonstrueerimistööde tellijaks on Kuressaare Veevärk, töid teostab Klotoid OÜ. Kavandatud tööde kogumaksumus on ca 750 000 eurot, millest veidi üle poole moodustab sademeveeprojekt. Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab sademeveetrassi rajamist 290 000 euroga, vee- ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimise kulud kannab Kuressaare Veevärk ning tänavakatendite ja kõnniteede uuendamist rahastab Saaremaa vald. Tööde lõpptähtaeg on septembrikuu lõpp.

Vallavalitsus vabandab võimalike ebamugavuste pärast.