Orissaares Kuuse tänav ja põik kohanimede määramine ja ruumikujude kinnitamine

Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on ette valmistanud eelnõu Orissaare alevikus Kuuse tänava liikluspinna ruumikuju muutmiseks ning Kuuse põik liikluspinna kohanime määramiseks ja ruumikuju kinnitamiseks (vt ka lisa 1: asendiplaan). Moodustatavate liikluspindadega piirnevad katastriüksused asuvad tiheasustusalal, millest tulenevalt on vajalik määrata uued aadressid liikluspinna järgi.

Eelnõu kohta on võimalik esitada põhjendatud ettepanekuid 22. juunini 2023.

Kuuse tänav ja Kuuse põik Orissaare alevikus