« Tagasi

Tori jõe silla arhitektuurivõistluse tulemused on selgunud

Saaremaa Vallavalitsuse korraldatud Tori jõe silla arhitektuurivõistluse ideekonkursi võitis Sport Osaühing esitatud ideekavand nimega „Paus". Idee autoriteks on Tiit Sild, Kristjan Langebraun, Tinatin Phkhaladze ja Mirjam Püss. Teine koht kuulub ideekavandile „Viiv", mille esitas TEISIK OÜ, autoriteks Keiti Lige, Ann Kristiin Entson ja Sten Vendik. Kolmas koht läks jagamisele ideekavandite „Särg" ja „Laine" vahel, millest esimese töö esitas OÜ Stuudio TÄNA (autorid Ra Martin Puhkan, Siim Tanel Tõnisson ja Tristan Krevald) ning teise Adelais Projekt OÜ (autoriteks Arina Shmatova ja Heiko Kull).

Konkursi žürii esimehe abivallavanema Kaarel Tangu sõnul oli võidutöö väga tugeva idee ja erilise lahendusega, mis on ka ehitustehnilise lahenduse poolest kõige väljakutsuvam, kuid samas loogiline ja mitte liiga keeruline. „Võidutööl „Paus" on suur võimalus saada maamärgiks, mis on töö üheks suurimaks plussiks. See on väga silmapaistev lahendus, sest taolise geomeetrilise lahendusega silla analooge Kuressaares ja selle lähiümbruses ei leidu," lisas Tang. Kavandi järgi on Tangu sõnul vaba aja veetmise koht eraldatud ja disaini on võimalik edasi laiendada ka jõe äärtesse. Valgustus on minimalistiku lahendusega, tööga hästi sobituv ja võrdlemisi lihtsasti teostatav.
Žürii otsus oli konsensuslik.

Ideekavandite hindamisel lähtuti järgmistest kriteeriumitest:
• linnaehituslik funktsionaalsus (silla otstes ühendused ülejäänud tänavaruumiga, väikevormid, valgustus, silla ümber kavandatud haljastus, funktsionaalsus);
• esteetilisus (maamärgilisus, vormiliselt sobitumine teiste olemasolevate sildadega, uudne ja eristuv, väikevormise sobivus tervikusse);
• keskkonnasäästlikus, materjali kasutus.

Ideekonkursi auhinnafond suurusega 10 000 eurot jaotati võistlustööde vahel järgmiselt: I koht 5000 eurot, II koht 4000 eurot, III koht 1000 eurot (500 eurot kummalegi kohta jaganud tööle).
Lähitulevikus on kavas kuulutada välja Lootsi tänava projekteerimishange, mille üheks lähteülesandeks saab olema ka ideekonkursi võidutöö elluviimine (kaasatakse ka võidutöö autor).

Võidutöö "Paus".