« Tagasi

Vaimset tervist toetavad teenused Saaremaa vallas

Saaremaa Vald sai Sotsiaalministeeriumilt toetust „Vaimse tervise teenuse toetus kohalikule omavalitsusele aastal 2022". Toetuse eesmärgiks on parandada kohalikul tasandil vaimse tervise teenuse pakkumist, et seeläbi toetada Saaremaa valla elanike psühhosotsiaalset heaolu ja vaimset tervist.
Teenusele saamiseks tuleb kliendil ühendust võtta antud teenuseosutajatega otse, teenus on kliendile tasuta. Teenuse osutamise periood on 01.08.2022 – 31.12.2022.

Läbi selle sõlmib vald lepingud järgnevate teenuseosutajatega:

 

Kogemusnõustamisteenus

Eneseteadvus OÜ

Kontakt: Kairit Lindmäe eneseteadvus@gmail.com; tel 5451 2202.

Teenuse sisu: Kogemusnõustamine on sarnase kogemusega inimeste vahel toimiv teadmiste- ja kogemuste vahetus ja/või nõustamine, mille käigus pakutakse emotsionaalset, sotsiaalset ja/või praktilist tuge. Kogemusnõustaja kuulab, on olemas ja toetab klienti läbi oma kogemuste, tunnetusliku tasandi.

 

Pereteraapia ja paariteraapia

Head Suhted OÜ

Kontakt: Monika Sarapuu sarapuumonika@gmail.com; tel 514 5498.

Teenuse sisu: Peresuhete toetamine lapse (laste) käitumisprobleemide ilmnemisel ja arengukriiside puhul. Peresuhete toetamine vanemluse ja paarisuhte probleemide korral. Peresuhete toetamine põlvkondade üleselt. Täiskasvanud laste ja nende vanemate suhtekriiside nõustamine ja peresidemete taastamine.

 

Paari-, pereteraapia; perenõustamine

OÜ Elunuhe

Kontakt: Liina Kohu kohuliina@gmail.com; tel 520 6846.

Teenuse sisu: Eesmärk on toetada perekonda läbi nõustamise ja juhendamise, lähtudes pereteraapia põhimõtetest, milleks on töö terve perekonnaga (süsteemne töö). Läbi süsteemse töö tugevdada peresuhteid igapäevases elus ning kriisides (ka vanemate nõustamine lahutuse korral).

 

Nõustamine; kriisisekkumine; kriisinõustamine; leinanõustamine

FIE Urmas Lehtsalu

Kontakt: Urmas Lehtsalu urmas.lehtsalu@tt.ee; tel 507 7716.

Teenuste sisu:

  • Nõustaja poole saab pöörduda igasuguste erinevate elus ettetulevate murede ja probleemidega. Nõustamise eesmärk on parandada inimeste heaolu, leevendada pingeid, aidata kohaneda elus toimuvate muutustega, lahendada kriise ja konflikte inimeste ja gruppide vahel ning toetada inimest endale püstitatud eesmärkide saavutamisel.
  • Psühhosotsiaalne kriisisekkumine tähendab ajakriitilist psühhosotsiaalset tuge kas ühele inimesele või juhtunuga seotud inimeste rühmale pärast traumeerivat olukorda, milles osalejad või pealtnägijad kogesid sündmuse ajal intensiivseid emotsionaalseid reaktsioone nagu äärmuslik hirm, õudus ja abitus.
  • Kriisinõustamine on suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud traumeeriva sündmuse, mille tulemusel on inimene tundnud ennast ohustatuna ja tundnud, et tema võimuses pole olukorda mõjutada ja ta ei oma selle üle kontrolli.
  • Leinanõustamine on suunatud inimeste abistamiseks, kes on hiljuti läbi elanud lähedase kaotuse, mille tulemusel inimene tunneb ennast kas süüdlasena, jõuetuna, lootusetuna elus edasi minna.