Tervist ja heaolu toetavate tegevuste toetus

Tervist ja heaolu toetavate tegevuste taotlusvoorust toetatavad tegevused peavad lähtuma Saare maakonna tervise- ja heaoluprofiilist ning selle prioriteetidest. Samuti peab tegevuste planeerimisel lähtuma Tervise Arengu Instituudi välja töötatud soovitustest ning kaasama vastava valdkonna kutse või hariduse omandanud nõustajaid või koolitajaid. Osaleda saavad kohalikud omavalitsused, kohaliku omavalitsuse allasutused (koolid, lasteaiad), sihtasutused ja maakonda registreeritud mittetulundusühingud.

Kontakt ja lisainfo