Vabad töökohad

Sotsiaaltöö peaspetsialist Ametijuhend 
Tähtaeg: 13. detsember 2019

Lasteaiaõpetaja, Lasteaiaõpetaja abi (Ida-Niidu Lasteaed)
Tähtaeg: 15. detsember 2019

Haljastuse peaspetsialist Ametijuhend 
Tähtaeg: 16. detsember 2019

Transpordinõunik Ametijuhend 
Tähtaeg: 16. detsember 2019

Kultuuritööspetsialist Tööülesannete kirjeldus
Tähtaeg: 18. detsember 2019

Hangete peaspetsialist Ametijuhend
Tähtaeg: 19. detsember 2019

Ehitusspetsialist Ametijuhend
Tähtaeg: 20. detsember 2019

Juhatuse liige (SA Lääne-Saare Hoolekanne)
Tähtaeg: 20. detsember 2019

Lasteaiaõpetaja (Orissaare Lasteaed)
Tähtaeg: 20. detsember 2019

Eripedagoog (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus / Saaremaa Ühisgümnaasium)
Tähtaeg: 20. detsember 2019

Logopeed (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Tähtaeg: 20. detsember 2019

Psühholoog (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Tähtaeg: 20. detsember 2019

Lastekaitseteenistuse juhataja Ametijuhend
Tähtaeg: 6. jaanuar 2020

Lasteaiaõpetaja (Kuressaare Pargi Lasteaed)
Tähtaeg: 10. jaanuar 2010

Kontakt

Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töökuulutuste avaldamine:

geili.heinmaa@saaremaavald.ee,
tel 452 5009

risto.kaljuste@saaremaavald.ee,
tel 452 5025