Vabad töökohad

Hooldustöötajad (tähtajaline leping eriolukorra ajaks)

Ajaloo ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
Inglise keele õpetaja (Kuressaare Vanalinna Kool)
Tähtaeg: 30. aprill 2020

Psühholoog (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Tähtaeg: 4. mai 2020

Logopeed (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Tähtaeg: 4. mai 2020

Eripedagoog (Saaremaa Laste ja Perede Tugikeskus)
Tähaeg: 4. mai 2020

Klassiõpetaja (Pihtla Kool)
Tähtaeg: 4. mai 2020

Kontakt

Vallavalitsuse ja valla hallatavate asutuste töökuulutuste avaldamine:

geili.heinmaa@saaremaavald.ee,
tel 452 5009

risto.kaljuste@saaremaavald.ee,
tel 452 5025