Torgu teenuskeskus

Koolimaja, Iide küla, 93101,Saaremaa vald

Ametinimetus Nimi Kontaktandmed
Teenuskeskuse
juhataja
Marite Ringas

452 5163
5340 9472
marite.ringas@saaremaavald.ee

Sotsiaaltööspetsialist Juta Sepp 452 5165
5910 8403
juta.sepp@saaremaavald.ee

Teated

18. veebruaril kell 13 Torgu kogukonnamajas (Iidel) kohtumine Saaremaalt riigikokku kandideerijatega. 
 Torgu raamatukogu 20. veebruaril suletud. Vabandame!


Torgu piirkonna lumetõrje kontaktid ja piirkonnad

Firma

Juhataja

Traktorist

FIE Peeter Aadussoo

 

5399 3451

FIE Valdur Rand

 

5344 6254

VRHL OÜ

Mihkel Undrest
514 5578

Kaido Tisler
528 7821

Piirkonnad:
I         Iide- Laadla-Türju-Lülle-Hänga-Tammuna (Peeter Aadussoo)  
II       Ohessaare- Jämaja-Kargi- Kaunispe-Lindmetsa-Mõisaküla; Järve-Igelandi;Kalmistu tee (Valdur Rand)
III     Läbara-Mõntu-Vaheniidi-Maantee küla; Mässa-Kaaviranna; Kaavi- Kaaviranna; Soodevahe (VRHL OÜ)     

 Perearst Tiina Tarkini vastuvõtt Iidel iga kuu 3. teisipäev kell 13- 15. Vastuvõtule registreerimine telefonil 457 1633. Kojukutsete vastuvõtt samaks päevaks kella 13-ni. Koduvisiidi tasu 5 EUR (kuni 18 aastased lapsed ja rasedad tasuta). Telefonikonsultatsioon E 13- 14; T, K, R 13-15, N 10- 11 telefonil 457 1633, e-post tarkin.t.m@neti.ee.

Lõppenud on LEADER programmi meetme 2 omaosaluse taotlusvoor.

Mittetulundustegevuse toetamise kord

1. jaanuaril 2019 jõustus Saaremaa Vallavolikogu määrus "Mittetulundustegevuse toetamise kord", mis reguleerib valla eelarvest mittetulundustegevuseks ette nähtud sihtotstarbeliste tegevus- ja projektitoetuste ning stipendiumite taotlemise, taotluste läbivaatamise, toetuste andmise ning toetuste kasutamise korda.
Määruse § 11 lg 1 punkti 1 alusel sai tegevustoetust 2019. aastaks taotleda 1. oktoobrini 2018. 
Tegevustoetus on sihtotstarbeline valla eelarvest antav toetus mittetulundusühingu, sihtasutuse, seltsi või seltsingu regulaarsete toimingutega seotud tegevuskulude katmiseks taotlemise aastale järgnevaks kalendriaastaks või järgmisteks kalendriaastateks (Saaremaa Vallavolikogu 21.06.2018 määrus nr 32 § 6 lg 1).
INFOLEHT

 Tegevustoetuste taotlused on hindamiskomisjoni menetluses. Toetuse saajad selguvad märtsikuus peale Saaremaa Vallavalitsuse 2019. aasta eelarve vastuvõtmist. Hindamiskomisjoni koosseis

 

Torgu

12.12.18

Torgu vald oli vald Saare maakonnas Sõrve poolsaare lõunaosas. Vald liitus 2017. aastal Eesti omavalitsuste haldusreformi käigus naabervaldadega ühtseks Saaremaa vallaks. Viimane vallavanem oli Tiit Põld