Külaelu

Info

Alanud on külaraha taotlusvoor
Külaraha on vallaeelarvest eraldatav toetus külaelu edendamiseks, külakeskkonna ja elukvaliteedi parendamiseks, mille suuruse kinnitab igal aastal külade lõikes Saaremaa Vallavalitsus. 2019. aastaks on vallavalitsuse 09.04.2019 korraldusega nr 447 kinnitatud külaraha suurused kõigi Saaremaa valla külade lõikes, kus on rahvastikuregistri järgselt elanikke.
Külaraha on õigus taotleda kehtivate volitustega külavanemal ning raha saab kasutada küla heakorra kulude osaliseks hüvitamiseks, külaürituste läbiviimiseks või külaliikumise arendamiseks ja ühistegevuse aktiveerimiseks.
Tähtaeg: 1. november 2019.
Täpsem info: 
www.saaremaavald.ee/kularaha.

_____________________________________________________________________________

Torgu piirkonnas on hetkel ametlikult kokku 22 küla. Neist neljas (Karuste, Mõntu, Soodevahe, Sääre) ei ole ühtegi inimest sisse kirjutatud. Kahes külas (Lõupõllu, Maantee) on ainult üks püsielanik.

Torgu osavallakogus on hetkel esindatud viie küla elanikud: Iide külast Luule Aadussoo ja Mari Kübarsepp, Lülle külast Tiit Pruul, Mäebe külast Annika Ellervee ja Tarmo Mägi, Mässa külast Jüri Spitsõn ja Türju külast Mihkel Undrest ja Kaupo Vipp.

Selleks, et Torgu teenuskeskuse piirkonna elanike arvamus suurvallas võimalikult mõjusalt kõlaks, aitaksid kaasa külavanemad, kes toovad külade probleemid ja vajadused osavallakogusse. Selleks soovime, et külad valiksid omale külavanemad. Iga küla esindaja saab juba praegu takistada oma külas teede või looduse rüüstamist ja reostamist, edastada teenuspunkti juhatajale küla ühised mured, anda osavallakogule nõu oma küla puudutavate valla otsuse eelnõude osas, edastada oma küla teateid kohalikku "Torgu teatajasse" avaldamiseks.

Torgu valla külavanema statuut (kinnitati Torgu Vallavolikogu 29.11.2010 määrusega nr 8, jõustus 04.12.2010).

Torgu piirkonna külade kontaktid

Hänga, Läbara, Mõntu - Arvi Heinmaa arviheinma@hot.ee 529 6831
Iide - Luule Aadussoo iide@hot.ee 525 3486
Jämaja - Aivo Põlluäär aivopolluaar@gmail.com 505 6851
Kaunispe - Valdur Rand  anne.rand@mail.ee 5344 6254
Kargi - Andris Dreimanis andreiman7007@gmail.com 5873 2988
Karuste, Tammuna - Estra Kullama estrak58@gmail.com 5562 8982
Laadla - Jone Koppel 
Lindmetsa, Lõupõllu - Jana Lei janalei@hot.ee 520 2665
Lülle - Tiit Pruul tiit.pruul@gamil.com 523 1444
Maantee - Virve Sogenbits 515 5723
Mässa, Kaavi - Tõnis Saar tsaar01@hot.ee 520 8351
Mäebe - Annika Ellervee annikaellervee@gmail.com 5340 4084     
Mõisaküla, Soodevahe - Endel Kumm 5398 4932
Ohessaare  
Türju - Kaupo Vipp kaupovipp@gmail.com 503 7830
Sääre - Mati Martinson mati.martinson@gmail.com 5635 9533