Saaremaa tudengistipendium

Saaremaa tudengistipendiumi eesmärk on üliõpilaste ja nende uurimisvaldkondade sidumine Saaremaa majandusega. Noore kõrgharitud tööjõu kaasamise võime on iga ettevõtte arengus määrava tähtsusega. Tudengistipendium on Saaremaa ettevõtete, Saare Arenduskeskuse ja Saaremaa valla poolt loodud ning kõrgkooli poolt välja antav stipendium üliõpilasele meie ettevõttega seotud aktuaalse teema uurimiseks või probleemi lahendamiseks. Saaremaa vald on raamlepingutega kindlustanud stipendiumivõimalused Eesti Maaülikooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooliga. Ladus koostöö õpingute ajal loob aluse edasise töösuhte tekkimiseks ning üliõpilasest kujuneb sild ettevõtte ja kõrgkooli vahel.

Stipendiumikonkurss viiakse kõrgkooli poolt läbi semestri algul konkursi korras, selle tingimuse täitmisel on stipendiumid tulumaksuvabad. Väljaantavate stipendiumide arv on piiratud Saaremaa valla ja ettevõtete poolt eraldatavate vahenditega.

Stipendiumi kandidaat on täiskoormusel õppiv vähemalt 2. kursuse bakalaureuse- või magistriõppe üliõpilane, Eesti Vabariigi kodanik või alalise elamisloaga isik, kel puuduvad õppevõlgnevused. Stipendiumi saaja peab teostama praktikad stipendiaatettevõtetes, seostama oma lõpu- või uurimistöö ettevõttega, lahendama lõputöö raames ettevõtte antud probleemi või arendusülesande. Stipendiaat ei või olla stipendiaatettevõtte töötaja.

Ettevõte ja üliõpilane sõlmivad kahepoolse kokkuleppe, milles täpsustatakse uurimisülesanded ja lahendatavad probleemid. Stipendiaadi valikul on parimate kandidaatide seast lõppsõna ütlemise õigus ettevõttel. Eelistatakse ettevõttele suuremat arenguhüpet ja lisandväärtust pakkuvaid üliõpilasi või uurimisteemasid. Stipendium määratakse üliõpilasele üheks semestriks korraga. Ettevõtte ja stipendiaadi mõlemapoolse soovi korral jätkatakse stipendiumi maksmist ka uuel õppeaastal, kui üliõpilane õpib edasi ettevõtte profiiliga haakuval õppekaval ja on täitnud õppekava vähemalt 30 EAP ulatuses semestri kohta. Stipendiumi ei maksta akadeemilisel puhkusel viibivale üliõpilasele.

Võimalusest huvitatud ettevõtetel tuleb saata tudengit ootava töölõigu lühikirjeldus Saare Arenduskeskusele e-posti aadressil info@sasak.ee, millele võib lisada kõrgkooli ja selle akadeemilise üksuse eelistuse. Stipendiumi väljamaksmine toimub printsiibil, mil 50% selle suurusest panustab ettevõte ning 50% Saaremaa vald. Võimalusest huvitatud üliõpilasel palutakse samuti pöörduda e-posti aadressile info@sasak.ee ning täpsustada oma eriala ning uurimissuund või lõputöö lähteülesanne.

Kontakt ja lisainfo

Arendusteenistus
Lossi 1, Kuressaare

Arenduse peaspetsialist
Käthe Pihlak
tel 452 5033
kathe.pihlak@saaremaavald.ee