Saaremaa vald

Saaremaa vald

Rahvaarv: 31 676 (statistika 202220212020, 2019, 2018)
Pindala: 2718 km²
Asustusüksused: Kuressaare linn, Aste, Kihelkonna, Kudjape, Kärla, Leisi, Nasva, Orissaare, Salme ja Valjala alevik ning 427 küla.

Valla keskus paikneb Kuressaares. Piirkondades on moodustatud avalike teenuste osutamiseks ja haldamiseks teenuskeskused. Piirkonna elanike huvisid kohalikul ja ülevallalisel tasandil esindavad osavalla- ja kogukonnakogud.

21. oktoobril 2017, Saaremaa Vallavolikogu valimistulemuste väljakuulutamise päeval, jõustus Kuressaare linna, Kihelkonna, Laimjala, Leisi, Lääne-Saare, Mustjala, Orissaare, Pihtla, Pöide, Salme, Torgu ja Valjala valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Saaremaa vald. Valla piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri, piki Saaremaa rannikut. Omavalitsus tegutseb Saaremaa valla põhimääruse alusel. Senised õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud.

Saaremaa valla haldusalasse kuulub 62 asutust:
17 kultuuri- ja rahvamaja, 1 keskraamatukogu, 3 spordiasutust, 35 haridusasutust, 1 noorsootöökeskus, 3 hoolekandeasutust ning 2 haldusasutust.

Sümboolika

"Kuna Saaremaa vald ühendab eneses peaaegu kogu senise Saare maakonna, on heraldilise järjepidevuse seisukohalt loomulik võtta Saaremaa ühendatud suurvalla aluseks Saaremaa tuntuim sümbol – muinaslaev."
Priit Herodes, autor

Saaremaa valla sümboolika: vapp, lipp, logo.

Saaremaa valla sümboolika kujutab eestvaates muinaslaeva, mille purjel on langev sabatäht.  Kujutatud muinaslaev on Saaremaa peamine heraldiline sümbol, esitades saarlaste iidset merekultuuri ja rahvastevahelist suhtlemist. Sabatäht purjel tähistab Saaremaale ajaloos ja legendides tuntust toonud Kaali meteoriiti. Sinine värvus on mere, usu, hea tahte ja sõpruse tunnusvärv; hõbedane sümboliseerib tarkust, ustavust, siirust ja hingepuhtust, samuti Saaremaa paest pinnast; kuldkollane värvus vallalipu keskosal märgib valgust, tõde, õnne ja edukust. Sümboolika autoriks on heraldik Priit Herodes, kelle töö „Vöta või jäta" võitis 2017. aasta kevadel läbi viidud sümboolikakonkursi.

Vapp: jpgpngpdf
Lipp: jpg, png, pdf
Logo: jpgpngpdf

Saaremaa valla stiiliraamat
Saaremaa valla sümbolite kinnitamine