Ühismahuti kasutamine

Kirjeldus:

Prügiveo minimaalse sageduse tiheasustusalal (üks kord nelja nädala jooksul) näeb ette riiklik jäätmeseadus. Kui selle aja jooksul tekib jäätmeid vähe, saab valida endale sobiva suurusega konteineri/jäätmekoti või kasutada näiteks naabritega ühist konteinerit. Ühismahuti kasutamiseks esitavad naabritest kinnistuomanikud kohalikule omavalitsusele taotluse (vt allpool).

Õigusaktid:

Saaremaa valla jäätmehoolduseeskiri

Kontakt:

Katrin Koppel, katrin.koppel@saaremaavald.ee, 452 5086

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Täitke allolev taotluse blankett ja digiallkirjastage see (vajalik mõlema jäätmevaldaja allkiri). Saatke digiallkirjastatud taotlus e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee.

Blankett:

Ühismahuti kasutamise taotlus.docx 

Taotlemine kohapeal

Vajalikud sammud:

Taotluse saab täita teenuskeskuses, infosekretäri juures (Lossi 1 või Marientali tee 27, Kuressaare) või keskkonnaosakonnas (Tallinna 10, Kuressaare). 

Blankett:

Ühismahuti kasutamise taotlus.docx, pdf