Info Ukraina sõjapõgenikele ja seoses sõjaga Ukrainas

Info Ukraina põgenikele

Alates 17. juunist 2022 on Kuressaares aadressil Lossi 1a asuv Ukraina infopunkt töö lõpetanud.

Ukraina põgenikel palume abi saamiseks helistada infotelefonile 452 5181. Sotsiaal- ja lastekaitseküsimustega abistab ukrainlasi Saaremaa vallavalitsuses aadressil Tallinna 10, Kuressaare Koidu Allvee (koidu.allvee@saaremaavald.ee, tel 5420 0382) ja haridusvaldkonnas Kelly Erin-Uussaar (kelly.erin-uussaar@saaremaavald.ee, tel 452 5062). Haridusküsimustega võib pöörduda ka Nataliia Maievska poole (tel 5420 0395).

Mida teha, kui viibin Ukrainas või pean sinna minema?

Seoses Venemaa sõjalise rünnakuga Ukraina vastu uuendas Eesti välisministeerium reisihoiatust: Ukrainas viibivatel Eesti kodanikel on palutud riigist lahkuda esimesel võimalusel ja tagasi pöörduda Eestisse. Venemaa sõjalisest tegevusest tulenevalt soovitatakse täielikult Ukrainasse reisimist vältida. Ukraina õhuruum on suletud, riigist saab lahkuda maismaad pidi.

Lisainfo riigikantselei veebilehel www.kriis.ee.

Ülevaade Ukraina kodanike võimalustest Eestisse tulla ja Eestis viibida

Eesti keeles: Ukraina kodanike võimalused Eestisse tulla ja siin viibida

Inglise keeles: Overview of the current conditions of the possible arrival and adaptation of Ukrainian citizens in Estonia

Ukraina keeles: Інформація для біженців з України

Vene keeles: Обзор действующих правил для возможного прибытия граждан Украины в Эстонию и их адаптации

Voldik "Tere tulemast Eestisse", neljas keeles

Eesti keeles: "Tere tulemast Eestisse!"

Ukraina keeles: "Ласкаво просимо до Естонії!"

Inglise keeles: "Welcome to Estonia!"

Vene keeles: "Добро пожаловать в Эстонию!" 

Töökohad Ukraina põgenike jaoks Eestis

Eesti keeles: Leia töökoht Eestis (Eesti Töötukassa)

Inglise keeles: Find a job in Estonia (Estonian Unemployment Insurance Fund)

Vene keeles: Найти работу в Эстонии (Эстонская Касса по безработице)

Kriisireguleerimine käimasolevas julgeolekuolukorras

Seoses julgeolekuolukorraga Ukrainas on Saaremaa vallas vajalikke meetmete kavandamiseks ja rakendamiseks moodustatud 14-liikmeline erikomisjon (esimees vallavanem Madis Kallas, aseesimees abivallavanem Mikk Tuisk), mille ülesandeks on:

  1. kavandada Saaremaa valla haldusterritooriumil rakendatavaid vajalikke meetmeid;
  2. teha Saaremaa Vallavalitsusele ettepanekuid nende meetmete kohta;
  3. koordineerida asutuste koostööd nende meetmete rakendamisel;
  4. koordineerida küsimuste operatiivset lahendamist;
  5. tagada Saaremaa valla elanikkonna teavitamine.

Lisaks on Saaremaa vallas moodustatud alaline kriisikomisjon, mille eesmärgiks on kriisireguleerimise alaste tegevuste korraldamine valla territooriumil. Komisjoni koosseisu kuulub 18 liiget.

Kriisikomisjon koordineerib kriisireguleerimist vallas, esitab regionaalsele kriisikomisjonile kord aastas kokkuvõtte komisjoni tegevusest ja järgmise aasta tööplaani ning täidab muid seadusest ja tema põhimäärusest tulenevaid ülesandeid. Valla kriisikomisjoni ülesanded ja töökord on sätestatud vallavalitsuse kehtestatud kriisikomisjoni põhimääruses, mis on kooskõlastatud Päästeametiga. Vastavalt põhimäärusele toimub komisjoni korraline koosolek vähemalt kaks korda aastas.

Kuidas kriisiks valmis olla?

Kriisiabi käitumisjuhised on Siseministeeriumi ja Päästeameti praktilised nõuanded inimestele, kuidas eri kriisideks valmistuda ja neis käituda. Eesti riik teeb kõik endast oleneva, et kriise vältida ja vajaduse korral neid lahendada. Ometi ei pruugi abi jõuda inimesteni alati piisavalt kiiresti, sest mõni kriis võib puudutada väga paljusid elanikke, kesta päevi ja isegi nädalaid. Sellises olukorras sõltub inimeste ja nende lähedaste heaolu suurel määral omaenda valmisolekust, kuni elutähtsad teenused taastatakse või abi saabub. Juhiseid ja näpunäiteid sellest, kuidas kriisi korral toimida, leiab veebilehel www.kriis.eeVeebilehelt www.olevalmis.ee ning vastavast mobiilirakendusest leiab samuti praktilisi käitumisjuhiseid, kuidas erinevateks kriisiolukordadeks valmistuda ja neis käituda.