UUDISED JA TEATED

Vallavalitsuse 19.02.2019 istungi päevakord

18.02.2019

1. Hajaasustuse programmi 2017 toetuslepingu lõpptähtaja pikendamine (Pärdi) 2. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Lääne-Saare vald Annu) 3. Konkursi luhtunuks tunnistamine (avalike suhete peaspetsialist) 4. Tege...  Loe edasi »

24. veebruaril 2019 kell 9.50

kljlja

Riigikogu valimised 2019

 

Projekteerimistimistingimuste avalik väljapanek