« Tagasi

Vald sai toetust Orissaare lasteaia energiatõhususe projektile

 
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse regionaalsete investeeringutoetuste programmi 2018. aasta toetusvoorust sai toetuse ka Saaremaa Vallavalitsuse projekt „Orissaare lasteaia energiatõhusustööd eakate päevakeskuse osas" (toetussumma 42 899,31 eurot).

Projekt viiakse ellu Orissaare lasteaia energiatõhususe parendamise projekti raames, millega tagatakse tulevikus lasteaia energiakulude kokkuhoid. Tööde tulemusena valmib ümberehitatud ja energiatõhusam hoone, mille ülalpidamise kulud ja energiakasutus on väiksemad. 
 
Regionaalsete investeeringutoetuste programmi eesmärgiks on investeeringute kaudu parandada maakonnatasandi teenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning kohaliku tasandi teenuste säästlikumat korraldamist. Eesmärgi saavutamiseks antakse taotluse alusel toetust laste, noorte, perede, vanurite ja puuetega inimeste õppimis-, hoolekande-, sportimis ja vaba aja veetmise tingimuste parandamiseks vajalikeks investeeringuteks, mis on vajalikud programmi sihtgrupile teenuste osutamiseks. Programmi rahastatakse hasartmängumaksu laekumisest.