« Tagasi

Vallavalitsuse 10.07.2018. a istungi päevakord

Saaremaa Vallavalitsuse 10. juuli 2018. a istungi päevakord, Marientali 27, kell 9.00
 
1. Klassi täitumuse ülemise piirnormi suurendamine
2. Avaliku ürituse loa andmine (Retrodisko; Vanakubja küla kokkutulek; Kuressaare Merepäevad, I Land Sound)
3. Raha eraldamine ja lepingu lisa sõlmimine
4. Salme Põhikooli direktoriga töölepingu sõlmimine
5. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine
6. Tegevustoetuse kasutamise aruande heakskiitmine
7. MTÜ Orissaare Tugikeskus tegevuse toetamine
8. MTÜ Laugu Külaselts tegevuse toetamine
9. MTÜ Kingli külaselts tegevuse toetamine
10. Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande heakskiitmine
11. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
12. Lihthanke „Abruka sadama tee mustkatte rajamine" korraldamine
13. Lihthanke „Abrukale tankla paigaldamine ja tankla opereerimine" korraldamine
14. Riigihanke „Kruusateede remont ning mustkatete ehitus Saaremaa valla teedel ja tänavatel 2018. aastal (II)" tulemuste kinnitamine ning lepingu sõlmimine
15. Katastriüksuste jagamine ja sihtotstarvete määramine (Kuressaare linn Papli tn 1; Tagavere küla Saadu; Saaremetsa küla Uueaia; Randvere küla Villemi)
16. Riigi omandis olevate katastriüksuste koha-aadresside muutmine
17. Koha-aadressi määramine
18. Sundvalduse seadmine
19. Liikluspinna ruumikuju muutmine, kohanime määramine
20. Lihthanke „Kuressaare Gümnaasiumi ujula ja saaliosa olmeruumide projekteerimine" korraldamine