« Tagasi

Lihthanke korraldamine

Saaremaa Vallavalitsus korraldab lihthanke „Elektrienergia ostmine 2018" (viitenumber riigihangete registris 197836). Lihthanke esemeks on elektrienergia ostmine kuni 31.12.2018 endiste Kihelkonna, Lääne-Saare, Pihtla ja Valjala valdade tarbimiskohtades vastavalt riigihanke alusdokumentides sätestatud tingimustele. Hankija ostab elektrienergiat börsi turuhinnaga, millele lisandub pakkuja teenustasu (marginaal). Elektrienergia tarbimine igas tunnis hinnastatakse vastavalt elektribörsi Nord Pool Spot AS Eesti piirkonna tehingute vastava tunni hinnale + teenustasu EUR/MWh.
 
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonna (https://riigihanked.riik.ee/register/) kaudu hiljemalt 18.07.2018 kl 10. Hanke eest vastutav isik on hankespetsialist Evelin Mesila, tel. 452 5089, e-post: evelin.mesila@saaremaavald.ee