« Tagasi

Mittetulundustegevuse toetamise kord muutub senisest selgemaks

PRESSITEADE
10. juuli 2018
Mittetulundustegevuse  toetamise kord muutub senisest selgemaks
 
Saaremaa vallavolikogu võttis 21. juuni istungil vastu määruse „Mittetulundustegevuse toetamise kord", mille eesmärgiks on soodustada valla elanike koostööd ja laiendada erinevate valdkondade arenguvõimalusi. 
Korras kehtestatakse, millistel eesmärkidel ja kellel on õigus taotleda vallavalitsuselt toetust mittetulunduslikele tegevustele. Eelkõige on kord mõeldud mittetulundusühingute toetamisel ühtsete aluste loomiseks. Samuti saavad selle korra alusel edaspidi toetusi taotleda külakogukonnad, ka on kirjas, kuidas toimub stipendiumite taotlemine ja määramine.  
Määrusega sätestatakse üheselt erinevate toetusliikide nimetused, taotluste esitamise tähtajad ning täpne toetuste menetlemise kord, sh hindamiskomisjonide moodustamine. 
 
„Uued mittetulundustegevuse põhimõtted on oluline samm edasi uue valla teenuste ühtlustamisel," selgitas abivallavanem Marili Niits. „Kui seni tuli veel leppida olukorraga, kus MTÜ-de toetamisel kehtisid seniste omavalitsuste reeglid ning osaliselt need üldse puudusid, siis 2019. aastast on avaliku raha kasutamine kolmanda sektori toetamisel kõigile selge ja läbipaistev.  Valla jaoks on väga oluline meie inimeste vabatahtliku tegevuse toetamine ning seda selgemate põhimõtete abil. Tänu sellele  saame ka järgnevatel aastatel antud tegevustele paremini raha planeerida ja seda kasutada." 
 
Määrus jõustub tervikuna 1. jaanuaril 2019. Teatud sätted, mis puudutavad tegevustoetuste taotlemist, jõustuvad varem, et anda toetuse saajatele võimalus planeerida oma 2019. tegevusi juba varasemalt. 
 
Määruse terviktekstiga on võimalik tutvuda Riigi Teatajas   https://www.riigiteataja.ee/akt/404072018002.