« Tagasi

Arengukava ja eelarvestrateegia muudatusettepanekud on läbi vaadatud

Arengukava ja eelarvestrateegia eelnõud olid valla veebilehel avalikul väljapanekul 1.–24. augustini 2018 ning nende tutvustamiseks korraldati Kuressaares ja Orissaares ka avalikud arutelud. 
 
Saaremaa Vallavalitsus annab teada, et on üle vaadanud kõik arengukava ja eelarvestrateegia kohta laekunud ettepanekud ja kujundanud nende kohta oma seisukoha, millega on võimalik tutvuda Saaremaa valla arengukava lehel.
 
Vastavalt vallavalitsuse seisukohale täpsustati vastavaid eelnõusid ja esitati need vallavolikogule menetlemiseks. Ehkki vallavalitsus kõiki esitatud ettepanekuid ei toetanud, on neid võimalik käsitleda edaspidi, sh valdkondlike arengukavade koostamisel. 
 

Suur tänu kõigile, kes avaldasid arvamust Saaremaa valla arengukava 2019–2030 ja eelarvestrateegia 2019-2022 kohta!