« Tagasi

Pikeneb arhitekti konkurss

Saaremaa Vallavalitsus pikendab oktoobris välja kuulutatud avalikku konkurssi arhitekti ametikohale. Konkursi uus tähtaeg on 30. november 2018. Töö on tähtajaline - lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendamise ajaks.
 
Arhitekti ülesanneteks on arhitektuurialase töö tegemine ja ehitusalase tegevuse suunamine Saaremaa vallas - ehituslubade, kasutuslubade, ehitusteatiste, kasutusteatiste menetlemine arhitektuurses osas, projekteerimisalase tegevuse korraldamine, projekteerimistingimuste menetlemine, samuti kodanike nõustamine arhitektuursetes küsimustes.
 
Kandidaatidelt eeldatakse erialast kõrgharidust ja erialase töö kogemust, oma töövaldkonna õigusaktide tundmist, arvuti kasutamise oskust (AutoCad, Word, Excel jt) jm.