« Tagasi

Vallavalitsuse 04.12.2018 istungi päevakord

1. Raha eraldamine ning toetuslepingute sõlmimine
2. Raha eraldamine erahuvikoolide ja spordiklubide toetuseks
3. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Orissaare Avatud Noortekeskuse tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
4. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Saare Maakonna Keskraamatukogu struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine
5. Sihtasutuse Kuressaare Teater asutamisel osalemine /volikogu otsuse eelnõu/
6. Hoolduse seadmine 
7. Saaremaa Vallavalitsuse sotsiaalkomisjoni koosseisu kinnitamine
8. Riigihanke „Vallalehe Saaremaa Teataja väljaandmine 2019–2020" tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine
9. Koostöölepingu sõlmimine
10. KOP projektitoetused 2018 sügisvoor (MTÜ Eikla Piirkonna Külade Selts; MTÜ Kuressaare Raeühing; MTÜ Turvaline Sõrve; MTÜ Sörvemaa Pärimuse Selts; MTÜ Saaremaa Puuetega Inimeste Koda; MTÜ Jööri Küla Selts; MTÜ Saaremaa Käsitööselts KadakMari; MTÜ Saaremaa Orienteerumisklubi; MTÜ Saarekülade Selts; MTÜ Saarepiiga Koolitus; MTÜ Pihtla Lapsed; MTÜ Kuressaare Edukontor; MTÜ Maasilinna Selts; MTÜ Osilia)
11. Konkursi väljakuulutamine (meediaspetsialist; arenduse ja kommunikatsiooni spetsialist; sotsiaaltranspordi projektijuht)
12. Saaremaa valla ettevõtluskeskkonna ja innovatsiooni arengukava koostamise algatamine /volikogu otsuse eelnõu/
13. Saare maakonna arengustrateegia 2019-2030 ning tervise- ja heaoluprofiili kinnitamine /volikogu määruse eelnõu/
14. Erateede avalikuks kasutamiseks määramine
15. Kinnistu koormamine isikliku kasutusõigusega
16. Orissaare keskväljaku detailplaneeringu koostamise lõpetamine
17. Vara võõrandamisaegse maksumuse määramise eest vastutavate isikute määramine
18. Õigusvastaselt võõrandatud maa maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine
19. Liikluspinna kohanime ruumikuju muutmine, aadressi määramine ja sihtotstarbe määramine
20. Saaremaa Vallavalitsuse 20.11.2018 korralduse nr 1431 "Murika küla Sarapuu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" muutmine
21. Saaremaa Vallavalitsuse 30.10.2018 korralduse nr 1335 „Küdema küla Rannaniidi katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadresside ja sihtotstarvete määramine" muutmine
22. Katastriüksuse sihtotstarbe muutmine (Kiratsi küla Tiidriku; Jõelepa küla Jaani)
23. Pärni küla Otsa katastriüksuse koha-aadressi muutmine
24. Kohanime määramine
25. Tõlluste küla Tõllu katastriüksuse jagamisel tekkivatele katastriüksustele koha-aadressi ja sihtotstarbe määramine
26. Loa andmine OÜ LMK kinnisasja omandamiseks /volikogu otsuse eelnõu/