« Tagasi

Vallavanem kutsus elektrikatkestuse tõttu kokku kriisikomisjoni

Kuressaare linnas ja selle lähiümbruses oli täna alates kella 9.50-st õhuliini rikke tõttu elektrikatkestus. Elektrilevi esialgse info kohaselt prognoositi elektrikatkestuse pikkuseks kaks tundi.

Kui täiendava info käigus selgus, et kahe tunniga ei suudeta elektriühendust taastada, otsustas Saaremaa valla kriisikomisjoni esimees, vallavanem Madis Kallas koos vallavalitsuse kriisireguleerimist korraldava järelevalveteenistuse juhataja Karel Kooviskiga kokku kutsuda valla kriisikomisjoni juhtgrupi. Juhtgruppi kuuluvad lisaks Kallasele ja Kooviskile kriisikomisjoni liikmed it-juht Anu Tanila ja meedia peaspetsialist Merike Pitk. Täiendavalt kaasati komisjoni töösse sisekontrolör Ülle Tänav. 
 
Juhtgrupi kokkukutsumise eesmärgiks oli saada ülevaade elutähtsate teenuste toimimisest Kuressaares ja lähiümbruses, milleks võeti ühendust Kuressaare Haigla, Kuressaare Soojuse ja Kuressaare Veevärgi juhtidega, kes kõik kinnitasid, et kui elekter tuleb tagasi kella 15-ks, siis nende poolt kriisiplaani rakendada ei ole vaja.

Samal ajal alustas komisjon ühenduse võtmist kõigi elektrikahjustuse piirkonda jäävate lasteasutuste ja sotsiaalhoolekandeasutustega, kellelt saadi teada, et olukord on kontrolli all. Oldi seisukohal, et juhul, kui elektriühendus taastub kella 15-ks, siis täiendavat abi ei vajata. Kõigi lasteasutustega ühendust võtta ei jõutud, elektriühendus taastus enne. 
 
Suurimaks probleemiks katkestuse korral on elektritoidet vajavate küttesüsteemide jahtumine. Osades koolides saadeti õpilased kella 12-st koju, samuti hakati lasteaedadest koju viima lasteaialapsi. Vallavalitsuse kui ametiasutuse töö elektrikatkestuse tõttu häiritud ei olnud. 
 
Kriisikomisjoni esimehe Madis Kallase sõnul oli õnneks tegu talve kohta suhteliselt sooja ilma ja valge ajaga, mis vähendas elektrikatkestusest tingitud ebameeldivusi, kuigi asutuste ja ettevõtete töö oli häiritud. „Seoses tänase juhtumiga juhime veelkord nii Vabariigi Valitsuse, Elektrilevi kui Eleringi tähelepanu sellele, kui haavatav 21. sajandil ühe Eestimaa piirkonna elu ja toimimine selliste elektrikatkestuste puhul on," ütles Madis Kallas, lisades, et kindlasti kaardistab vald elektrikatkestusest põhjustatud kahjud, seda ennekõike just ettevõtete osas.  
 
Samas tänas Kallas Elektrilevi juhte operatiivse infovahetuse eest.