« Tagasi

Oodatakse teenetemärkide, vapimärkide, aasta inimese ja aasta teo kandidaatide ülesseadmist

Saaremaa Vallavalitsus maakonna ülesannete täitjana ootab ettepanekuid maakonna teenetemärkidele ja vapimärkidele ning Saaremaa aasta inimese ja aasta teo tiitlile.
 
Saare maakonna teenetemärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud teenete eest või saavutuse tunnustamiseks, maakonna vapimärk antakse isikule Saare maakonnale osutatud eriliste teenete eest ja väljapaistvate saavutuste tunnustamiseks, samuti maakonnale au ja tuntust toonud saavutuse eest.
Mõlema tunnustuse andmiseks moodustatakse komisjon, kuhu kuuluvad Saaremaa, Muhu ja Ruhnu valla esindajad.
Vapimärgi ja/või teenetemärgi andmise ettepanek peab sisaldama:
  • isiku (kelle kohta ettepanek tehakse) ees- ja perekonnanime; 
  • isiku sünniaega või isikukoodi;
  • teene kirjeldust.
Vapimärgi ja teenetemärgi andmise otsustab komisjoni ettepaneku alusel vallavalitsus oma korraldusega.
 
Saaremaa aasta inimese tiitel antakse aasta jooksul oma tegevusega Saaremaa valla heaks silma paistnud isikutele, aasta teoga tunnustatakse valla jaoks olulise tähtsusega ettevõtmisi. Tiitlite andmise otsustab volikogu eestseisus.
Aasta inimese ja/või aasta teo tiitli andmise ettepanek peab sisaldama:
  • isiku (kelle kohta ettepanek tehakse) ees- ja perekonnanime; 
  • isiku sünniaega või isikukoodi;
  • põhjendust, miks peaks isik saama Saaremaa aasta inimese ja/või teo tiitli (teo puhul ka toimumisaega ja kirjeldust).
Ettepanekuid maakonna teenetemärkidele, vapimärkidele, Saare maakonna aasta inimese tiitlile ja aasta teo tiitlile oodatakse 15. jaanuariks kas paberkandjal aadressile Lossi 1, 93819 Kuressaare või elektrooniliselt e-postile vald@saaremaavald.ee.
 
Ettepanekuid saavad esitada Saare maakonna vallavalitsused ja volikogud, Saaremaal tegutsevatel juriidilised isikud, erakonnad, liidud, ühingud, seltsid, klubid ja eraisikud.
 
Teenetemärgid, vapimärgid ja tiitlid annavad üle Saaremaa vallavolikogu esimees ja vallavanem valla Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud pidulikul üritusel.