« Tagasi

Vald jagas tegevustoetusteks üle 300 000 euro

Saaremaa Vallavalitsus kinnitas 12. märtsil 2019. aasta mittetulundustegevuse toetuste saajad.
 
Abivallavanem Kristiina Maripuu selgitas, et 2019. aasta tegevustoetuste eraldamisel on esmakordselt lähtutud uuest Saaremaa valla mittetulundustegevuse toetamise korrast, mis võimaldab toetust jagada ühtsetel alustel.
„Tundub, et uus kord on hästi omaks võetud ning toetuse saajate nimekirja vaadates saab tõdeda, et toetatud on eri piirkondade suuremaid ja väiksemaid ettevõtmisi ning nii traditsioonilisi üritusi kui ka uusi algatusi," märkis Maripuu, lisades, et paraku seab toetamisele piirid vallaeelarve.
 
Toetusi hindas Saaremaa Vallavalitsuse moodustatud laiapõhjaline hindamiskomisjon, kes tegi ettepanekud vallavalitsusele. Hindamisel arvestati taotleja jätkusuutlikkust, taotluse mõju elukeskkonna parandamisel ning kulude otstarbekust. Lähtuti nii seniste omavalitsuste praktikast kui ka valla eelarve 2019. aasta võimalustest. Teatud taotlused suunati teistesse taotlusvoorudesse, kuna tegemist ei olnud otseselt tegevustoetustega. 
 
„2019. aasta jooksul avanevad ka teised uue mittetulundustegevuse toetamise korra alusel toimuvad taotlusvoorud, sh nii projektitoetusvoorud kui ka rakendame ülevallaliselt külaraha, lisaks on võimalik taotleda ka oma- ja kaasfinantseerimise osalist katmist valla poolt osalemaks erinevates välis- või siseriiklike vahendite toetusvoorudes," rääkis abivallavanem Marili Niits. 
 
Külaraha on planeeritud 2019. valla eelarves 40 000 eurot, oma- ja kaasfinantseerimise osalist katmist summas 31 000 eurot ning projektitaotluste toetamiseks ligemale 70 000 eurot.
 
Info mittetulundustegevuse toetuse saajate kohta: saaremaavald.ee/kodanikeuhenduste-tegevustoetus.