« Tagasi

Käimas on Kuressaare rahvakultuurikollektiivide juhendajate stipendiumikonkurss

Saaremaa Vallavalitsus kuulutas Kuressaare linna rahvakultuurikollektiivide juhendajate loometöö väärtustamiseks ja loometööalaste võimaluste avardamiseks 02.04.2019 korraldusega nr 421 välja rahvakultuurikollektiivide juhendajate 2019. aasta stipendiumikonkursi.

Kandidaate stipendiumikonkursile saavad esitada Kuressaare linnas rahvakultuuriga tegelevad täiskasvanute kollektiivid ja juhendajad. 

Konkursil osalemiseks tuleb esitada vormikohane taotlus ja saata see e-posti aadressile vald@saaremaavald.ee. Stipendiumide taotluste esitamise tähtaeg on 29. aprill 2019.
Lisainfo: Ester Soe, ester.soe@kuressaare.ee.