« Tagasi

Torni tänav on liiklusele avatud

Vallavalitsus teavitab, et Kuressaare linna Torni tänav, kus sel suvel teostati ulatuslikke torutöid, on tänasest taas liiklusele avatud. Vallavalitsus juhib tähelepanu, et Torni ja Tallinna tänava ristmikul on muutunud liikluskorraldus ja peatänava suund.
 
Suve vältel toimunud tööde käigus vahetati välja Kalevi ja Luha tänava katlamajasid ühendav magistraalsoojustorustik, läbimõõduga 200 mm ning kogupikkuses 136 jm. Kuressaare Soojuse inseneri Arvid Peeli sõnul teostub projekti tulemusel suur osa plaanist, mille eesmärgiks on suure soojuskao ja halva töökindlusega soojustorustike väljavahetamine Kuressaares.
„Senised torustike rekonstrueerimised on paljuski olnud seotud uute arenduste ja liitumistega. Halvas seisukorras torustikud on ka märk raiskamisest. Käesoleva projekti lõpptulemusena aga väheneb soojustorustiku soojuskadu, mis omakorda vähendab tootmise omahinda ja soodustab uute tarbijate liitumist," kommenteeris Peel. Projekti tulemusena soojuse hind ei tõuse.
 
Lisaks soojustorustike rekonstrueerimisele täiendati tänava sademevee süsteeme, rajati uued kõnniteed koos äärekivide vahetusega ja paigaldati kahekihiline asfaltbetoonkate koos aluskihiga. 
Kõigi loetletud tegevuste maksumus kokku on 180 400 eurot.

Töid rahastasid Saaremaa vald, Kuressaare Soojus ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. Ehitasid SV Torutööd OÜ, Level AS ning Telimer Grupp OÜ. Järelevalvet teostas Esprii OÜ.