« Tagasi

Saare maakonna 52. laulupeo ideekontseptsiooni võitis „Teel“

Saare maakonna 52. laulupeo ideekontseptsiooni võitis töö „Teel", mille autoriteks on Anu Lepik ja Raul Vinni.
 
Konkursikomisjoni hinnangul kannab võidutöö kõige ilmekamalt saarelist elulaadi ja saarluse identiteeti, samuti on tegemist tööga, mis on juba väga detailselt lahti mõtestatud.

Töö autorid iseloomustavad oma kontseptsiooni nii:
Idee kannab läbi laulude edasi mõtet, et me kõik oleme teel. Eluteel, koduteel, rännuteel, eneseteostamise teel jne. Saareelanike jaoks on füüsiline teelolek üks elu läbivaid tegevusi. Saarele tulek ja saarelt minek ei ole lihtsalt tulek ja minek. See ei ole vaid liikumine punktist A punkti B. See on teekond.  Teekond koju ja kodust välja. Saarlasele on kodutunne tähtis. Ka iga ulgusaareelanik tahab sisimas kodusaarele tagasi. Oma mõtteis on ta alati siia teel. Ükskõik kus ka ei viibita on ikka ja jäädakse saarlaseks.
 
Vallavalitsus kuulutas 2020. aasta suvel toimuva Saare maakonna 52. laulupeo ideekontseptsiooni avaliku konkursi välja 21. mail, konkursikomisjonile esitati kokku kolm ideekavandit. Komisjon alustab peo idee autoritega läbirääkimisi täpsustamaks peo kunstilist teostamist. 
 
Saare maakonna 52. laulupidu toimub 6. juunil 2020 Kuressaare lossihoovis. Peol esinevad kõik maakonna koorid, rahvapilli- ja puhkpilliorkestrid ning kutsutud külaliskoorid.