« Tagasi

Vallavalitsuse 17.09.2019 istungi päevakord

1. Külavanema kinnitamine (Veeriku küla; Meedla, Maleva, Vestla küla)
2. Külaraha kasutamise aruande kinnitamine (Mõnnuste küla)
3. Aruande kinnitamine (MTÜ Pöide Spordiselts; MTÜ Saare Maakonna Invaühing; MTÜ Kõinastu Külaselts)
4. Tegevustoetuse aruande kinnitamine (MTÜ Tiirimetsa Kodukultuuriselts Küünal)
5. Saaremaa Vallavalitsuse 04.12.2018 korralduse nr 1501 „KOP projektitoetused 2018 sügisvoor" kehtetuks tunnistamine
6. Hajaasustuse programmi 2017. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Ansi küla Miku)
7. Hajaasustuse programmi 2017. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine ja toetuse osaline vähendamine (Lääne-Saare piirkond Sikassaare küla Lepaniidu)
8. Hajaasustuse programmi 2018. aasta toetuse kasutamise aruande heakskiitmine (Virita küla Tonni talu; Ulje küla Nõmme talu; Panga küla Kooli talu)
9. Avaliku ürituse loa andmine (Saaremaa saama- ja saunapäev; Kuressaare Gümnaasiumi spordipäeva rongkäik; Orissaare sügismatk 2019; Hawaii Express Estonian Cup Karujärve Rattamaraton 2019)
10. Raha eraldamine ja toetuslepingu sõlmimine (Spordiklubi Kärla jõulinnaku omaosalus; esindusvõistkondade toetus FC Kuressaare 2019; BBBL U16 toetus Orissaare sport; esindusvõistkondade toetus 2019 meeste esiliiga; esindusvõistkondade toetus SK Anto MTÜ)
11. Laste arvu suurendamine (Kuressaare Ristiku Lasted)
12. Laste arvu suurendamine (Lümanda Karu-Kati Lasteaed)
13. Saaremaa Vallavalitsuse hallatava asutuse Kuressaare Ida-Niidu Lasteaia tasuliste teenuste hinnakirja kehtestamine
14. Majutuskulude hüvitamise piirmäära ja avalduse vormi kinnitamine
15. Huvihariduse ja huvitegevuse transpordikulude hüvitamine
16. 2020. aasta Saare maakonna 52. laulupeo ideekonkursi võitja kinnitamine
17. Konkursi väljakuulutamine 
18. Väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse lepingu sõlmimine 
19. Raha eraldamine reservfondist (Euroopa Spordilinn 2020; SA Kuressaare Haigla)
20. Sõiduplaanide muutmine
21. Metsatee avalikuks kasutamiseks määramine
22. Vallavara otsustuskorras kasutusse andmine (Marientali 27 saal)
23. Riigihanke „Lumetõrje Saaremaa vallas" tulemuste kinnitamine ning lepingute sõlmimine
24. Maa ostueesõigusega erastamine, maa hindamise akt, Rusnikukooli väljavõte