Vald müüb, rendib

Kirjalik enampakkumine kinnistu müügiks

Saaremaa Vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel Pamma külas 1930. aastail hoonestatud Kooli kinnistu (reg nr 3426234, katastriüksus 40301:005:0615, maa pindala 21037 m², sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa). Kinnistul asub ehitusaastale vastavas seisukorras kahekordne puithoone (EHR reg kood 106026394), millel on käesoleva sajandi algul paigaldatud uus plekkkatus. Ehituse alune pind 206 m²,  kuuri ehituse alune pind 40 m² ja kõrvalhoone ehituse alune pind 107 m².  Kinnistuni viib mustkattega Laadjala- Karja riigitee , mille kaugus Upa-Leisi teest on ca 6 km. Enampakkumise alghind on 15 000 eurot. Pakkumised tuleb esitada hiljemalt 15. septembriks 2020 kell 11.00 kinnises ümbrikus Lossi 1, Kuressaare linn või e-posti teel vald@saaremaavald.ee.

Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 30.06.2020 nr 2-3/1208.

Müük oksjonikeskkonnas

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Läätsa külas 1960. aastal ehitatud Liivamäe tee 6 kahekorruselises kivihoones esimesel korrusel asuva 62,20 m² suuruse kapitaalremonti vajava kolmetoalise korteri 2, (kinnistu reg nr 1845034, katastritunnus 72101:002:0497, krundi pindala 5296 m²). Enampakkumine kestab 30.07.2020 kuni 31.08.2020 kell 12.00. Enampakkumise alghind on 2000 eurot, tagatisraha 200 eurot, pakkumise samm 50 eurot.

Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 07.07.2020 nr 2-3/1257.

 

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Orissaare alevikus 1957. aastal ehitatud Võidu tn 2 kahekorruselises puitelamus esimesel korrusel asuva 31,7 m² suuruse kapitaalremonti vajava kahetoalise korteri 2 (kinnistu reg nr 4079134, katastritunnus 55001:008:0368, krundi pindala 1360 m²). Enampakkumine kestab 30.07.2020 kuni 31.08.2020 kell 12.00. Enampakkumise alghind on 1500 eurot, tagatisraha 150 eurot, pakkumise samm 50 eurot.

Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 07.07.2020 nr 2-3/1258.

 

Saaremaa Vallavalitsus müüb osta.ee oksjonikeskkonnas Kihelkonna alevikus Pargi tn 2 kinnistu (kinnistu registriosa number 638934, katastritunnus 30101:003:0331, pindala 5183 m², maa sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa). Enne müüki toimub kinnistu jagamine: moodustatakse tee (katastriüksus 71491:001:1607, pindala 793 m², sihtotatarve transpordimaa), mis jääb Saaremaa vallale; ning müüdav katastriüksus 71401:001:1608 Pargi tn 2 (pindala 4374 m²), millele jäävad endine vallamaja (ehitisregistri kood 120782761, ehitise alune pind 532,2 m²) ja garaaž (ehitisregistri kood 120546330, ehitise alune pind 215,3 m²). Kahel garaažiboksil on tähtajatud rendilepingud, mida on võimalik lõpetada 30-päevase etteteatamisega. Enampakkumine algab  14.08.2020  ja lõpeb 14.09.2020 kell 12.00Enampakkumise alghind on 38 000 eurot, tagatisraha 3800 eurot, pakkumise samm 100 eurot.

Lisainfo: vallavara peaspetsialist Tiit Põld (tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011); Saaremaa Vallavalitsuse korraldus 21.07.2020 nr 2-3/1323.