Enampakkumine kinnistute müügiks (Ringe, Panga küla; Pärdi, Kiratsi küla)

Saaremaa Vallavalitsus müüb enampakkumise korras kaks vallale kuuluvat hoonestatud kinnistut:
 • Ringe kinnistu (katastritunnus 48301:006:0286, pindala 4025 m², registriosa 2371734, sihtotstarve maatulundusmaa) alghinnaga 17 000 eurot.
  Täpsem info ja pakkumiste esitamine: osta.ee. Tähtaeg: 24. aprill 2019 kell 12.
  Ringe kinnistu asub endises Mustjala vallas, Kuressaarest 40 km kaugusel Panga külas. Kinnistul paiknevad 1925. aastal ehitatud puithooned (EHR koodid 106012264, 106012267, 106012266, 106012265), saun on ehitatud hiljem.
  Kinnistu kaugust merest on ca 400 m. Mere rand on vallale kuuluv üldkasutatav maa (7 ha), mis on antud kasutusele MTÜ-le Panga Kalameeste ja Pärandkultuuri Selts. 1,4 km kaugusel asub Panga pank ja puhkeala.
  Alus: VV 19.03.19 korraldus nr 350
 • Pärdi kinnistu (katastritunnus 27002:002.0301, pindala 5645 m², registriosa 576934, sihtotstarve elamumaa) alghinnaga 31 000 eurot.
  Täpsem info ja pakkumiste esitamine:  osta.ee. Tähtaeg: 24. aprill 2019 kell 12.
  Pärdi kinnistu asub Kuressaarest 12 km kaugusel Kiratsi külas. Kinnistul asuvad veidi kaasajastamist ja remonti vajav 1958. aastal ehitatud puitelamu (EHR kood 106017168), kelder (106017171), saun (106017169) ja ait (106017170). 
  Alus: VV 19.03.19 korraldus nr 351

Info: Tiit Põld, tiit.pold@saaremaavald.ee, tel 520 8011.