Valjala osavallakogu

 

Valjala osavald on Saaremaa valla territooriumil ja koosseisus tegutsev piirkondlik üksus, mille eesmärk on kohaliku initsiatiivi ja identiteedi hoidmine, elanike kaasamine kohaliku elu küsimuste otsustamisse ning piirkondlike huvide esindamine valla ülesannete täitmisel. Osavalla elanike esinduskoguks on 10-liikmeline osavallakogu:

Kaido Kaasik
(esimees)
kaidokaasik68@gmail.com
508 2677
Kaire Kiil
(aseesimees)
kaire.kiil@kallemae.edu.ee
Liilia Eensaar liilia.eensaar@mail.ee
Kaido Kirst tiia.latt@saare.ee
Sille Lapp sille.lapp@gmail.com
Hindrek Ley hindrekley@hotmail.com
Aive Mõistlik aive.moistlik@valjala.edu.ee
Alexander Pupart alex.pupart@gmail.com
Agnessa Sepp agnessa.sepp@saare.ee
Ulvi Vallik ulvi.vallik@mail.ee

 

Vaata ka:
Valjala osavalla põhimäärus
Osavallakogude ja kogukonnakogude koosolekute protokollid