Ettepanekud

Hea Saaremaa valla elanik! Allolevas vormis saate esitada ettepanekuid, ideid, teha pöördumisi või märkusi, tõstatada teemasid või juhtida tähelepanu lahendamist vajavatele probleemidele Saaremaa vallas. Teie teade edastatakse vastava valdkonna ametnikule. Aitäh!
See väli on kohustuslik.