Ettevõtlus- ja majanduskomisjon

Koosseis:

Esimees  - Aivar Aru aivar.aru@saareerek.ee , 5141 131   
Aseesimees - Andrus Raun                                                
 
Liikmed:
Liilia Eensaar Gert Üprus
Angela Siinor Aivar Sõrm
Tõnis Tasane Andres Tinno
Rando Kubits Maire Forsel
Harry Raudvere Terje Nepper
Jaanika Jõgi Kristi Sillart
Rauno Rahnel  

 

Ettevõtlus- ja majanduskomisjoni koosolekute protokollid on leitavad dokumendiregistris Delta: protokollid
Ettevõtlus- ja majanduskomisjoni 2021. aasta tegevusaruanne
Ettevõtlus- ja majanduskomisjoni 2020. aasta tegevusaruanne
Ettevõtlus- ja majanduskomisjoni 2018. aasta tegevusaruanne