Geoinfo

Geoinfo teenistus tegeleb põhiliselt asukohaga seotud info (geoinfo) kogumise, haldamise, töötlemise ja väljastamisega. 

 

Saaremaa kaardirakendused

Planeeringud:Planeeringute kaart

Geoarhiiv:
Geoinfo kaardirakendus

Ajaloolised hooned ja fotod: