Hajaasustuse programm

 

Hajaasustuse programmi 2019 taotlusvoor on avatud 11. märtsist 13. maini 2019.

Info ja nõustamine: Maire Käärid, maire.kaarid@saaremaavald.ee, tel  513 1674, 452 5169.

Maire Käärid on Leisi teenuskeskuses 11. aprillil. Nõustamisele eelregistreerimine, tel 452 5170.

 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) koostatud taotlus- ja aruandevormid ning juhendmaterjalid on leitavad: http://Arendus ja rahvatervis - Programmid ja rahatusvõimalused.

Kontakt ja nõustamine:
programmi sujuvaks rakendamiseks Saaremaa vallas nõustavad ja pakuvad taotlejatele meetme tingimuste kohta vajalikku informatsiooni valla arenduse peaspetsialistid
Maire Käärid (Orissaare, Pöide, Laimjala, Valjala ja Leisi piirkond),
tel  513 1674, 452 5169, e-post: 
hajaasustus@saaremaavald.ee.